თვითადვოკატირების ღილაკი

mxardamcheri

boton-correctoთვითადვოკატირების ღილაკი შექმნილია ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირებისთვის ქმედუნარიანობის აღდგენისა და მხარდაჭერის დანიშვნის თემაზე სასამართლოსთან ურთიერთობის გასამარტივებლად.


boton-correctoთვითადვოკატირების ღილაკის მიზანია – ყველა საჭირო ინფორმაციის მიწოდება ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირებისთვის, რათა მათ გაუმარტივდეთ საკუთარი უფლებებით სარგებლობა.

pointing-fingerროგორ მიმდინარეობს ქმედუნარიანობის ინსტიტუტის რეფორმა საქართველოში? 

pointing-fingerრას ნიშნავს მხარდამჭერი ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირისთვის?

pointing-fingerვინ შეიძლება იყოს ჩემი მხარდამჭერი?

pointing-finger როგორ შევარჩიო მხარდამჭერი?

pointing-finger რომელ სფეროებშია შესაძლებელი ჩემთვის მხარდამჭერის დანიშვნა? 

pointing-fingerრა საბუთები უნდა შევაგროვო, სანამ მივმართავ სასამართლოს? 

pointing-fingerმხარდაჭერის დანიშვნა სპეციალიზებულ დაწესებულებაში მყოფი პირისთვის 

pointing-fingerვინ შეიძლება დამეხმაროს სასამართლოს მიერ მხარდამჭერის დანიშვნის პროცესში?

addtext_com_mdyxmti1ntg1mq

addtext_com_mdyxote0njqynqროგორ დავიწყო პროცესი?

addtext_com_mdyxota2odc5odmროგორ მივმართო სასამართლოს მხარდაჭერის სფეროების განსაზღვრისთვის დამოუკიდებლად, სოციალურ მუშაკთან ან ადვოკატთან ერტად? 

addtext_com_mdyxotiwnjqynw როგორ შევიტანოთ განცხადება საქალაქო ან რაიონულ სასამართლოში საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით?

addtext_com_mdyxotm2njqzmw როგორ მოვემზადოთ სასამართლო სხდომისთვის?

addtext_com_mdyxotq3njq0ma როგორ დავინიშნო დროებითი მხარდამჭერი?

addtext_com_mdyxotu4otaxodk ექსპერტიზის დანიშვნა

addtext_com_mdyymda2otaymda მხარდაჭერის სფეროს განსაზღვრა

addtext_com_mdyymduznjq1oqგადაწყვეტილების აღსრულება დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდასაჭერად

addtext_com_mdyymtaynjq2mw სოციალური სააგენტოს მიერ პროცესზე დაკვირვება

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s