როგორ მოვემზადოთ სასამართლო სხდომისთვის?

boton-correctoსასამართლო სხდომის დაწყებამდე, საჭიროა, შეარჩიოთ ის ადამიანი ან ადამიანები, ვინც გინდათ, რომ იყვნენ თქვენი მხარდამჭერები. სასამართლო სხდომაზე განიხილავს, რამდენად აკმაყოფილებენ თქვენ მიერ მხარდამჭერად შერჩეული ადამიანები საჭირო კრიტერიუმებს და მიიღებს გადაწყვეტილებას მისი/მათი მხარდამჭერად დანიშვნის შესახებ.

boton-correctoსასამართლო სხდომაზე დასწრებამდე, ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირი მნიშნელოვანია, შეხვდეს თავის ადვოკატს (უფასო იურიდიული სამსახურიდან) და დაუსვას მას კითხვები მოსალოდნელი პროცესის შესახებ.

boton-correctoადვოკატმა დეტალურად უნდა გააცნოს პირს მისი უფლებები, უშუალოდ, პროცესზე და მხარდამჭერის დანიშვნის შემდეგ. ასევე, ამ უფლებების დარღვევის შემთხვევაში ვის უნდა მიმართოს დახმარებისთვის.

boton-correctoსასამართლო სხდომის ჩანიშვნამდე, ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირს, ასევე შეუძლია, ინფორმაციის მისაღებად და კითხვების დასასმელად მიმართოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს.

boton-correctoსასამართლო სხდომაზე დასწრება ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირის უფლებაა. ამ უფლების გამოყენება აუცილებელია, რათა ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირმა უშუალოდ მიიღოს მონაწილეობა იმ გადაწყვეტილების მიღებაში, რომელიც მის ცხოვრებას ეხება.

boton-correctoთუ – ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირი ვერ ახერხებს სასამართლო სხდომაზე დასწრებას, მას უფლება აქვს მოითხოვოს სასამართლო სხდომაზე მონაწილეობა ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებების გამოყენებით (მაგ.სკაიპი).

eteachertammystratton-digital-jmzdnj-clipart

addtext_com_mduynze3mjcyng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s