ექსპერტიზის დანიშვნა

ექსპერტიზის დანიშვნა:

ექსპერტიზას ნიშნავს სასამართლო, იმისათვის, რათა დაადგინოს თუ რომელ სფეროებში ესაჭიროება ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირს მხარდაჭერა. ექსპერტიზას ატარებს ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო. დასაკავშირებლად, დააჭირეთ ღილაკს.

addtext_com_mdkzmteymte2njm

ექსპერტიზის ჩატარება:

boton-correcto

ექსპერტიზა ტარდება ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში.
თუ ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირი ცხოვრობს რეგიონში, ექსპერტიზის ბიურის წარმომადგენლები თავად ჩადიან აღნიშნულ რეგიონში და ხვდებიან ფსიქოსიცაულური საჭიროების მქონე პირს. შეხვედრა შედგება რომელიმე სამედიცინო დაწესებულებაში ან ამ ადამიანის საცხოვრებელ ადგილზე.

boton-correcto

ექსპერტიზას ატარებს მულტიდისციპლინური ჯგუფი 4 წევრის შემადგენლობით: ფსიქიატრი, ფსიქოლოგი, სოციალური მუშაკი და ოკუპაციური თერაპევტი.

boton-correcto

ექსპერიზის ჩატარების დროს, ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირს მულტიდისციპლინური ჯგუფის თითოეული წევრი ცალ-ცალკე დაუსვამს შეკითხვებს მისი ინტერესების, შესაძლებლობებისა და გამოწვევების შესახებ. ამ შეკითხვებით ექსპერტები განსაზღვრავენ (ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირთან შეთანხმებით), თუ რომელ სფეროებში და რა ხარისხით ესაჭიროებათ მათ მხარდამჭერის დახმარება.

boton-correcto

ექსპერტიზა უნდა ჩატარდეს ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირის ღირსების დაცვითა და ინდივიდუალობის გათვალისწინებით.

boton-correcto

შეფასების ჩატარების შემდეგ, ექსპერტიზის ბიურო ამზადებს დასკვნას, რომელსაც იგი გადაუგზავნის სასამართლოს.

boton-correcto

ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირს უფლება აქვს, გაეცნოს, მასთან დაკავშირებით შედგენილ ყველა შეფასებასა და დოკუმენტაციას დამოუკიდებლად ან ადვოკატის დახმარებით.

 

addtext_com_mduynze3mjcyng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s