როგორ იყენებენ ბავშვებს პოლიტიკურ რეკლამებში და რისი უფლება აქვს ამ დროს მშობელს

არჩევნები ახლოვდება – როგორ იყენებენ ბავშვებს პოლიტიკურ რეკლამებში და რისი უფლება აქვს მშობელს? – ანა არგანაშვილი სტატიაში სწორედ ამ საკითხებზე საუბრობს: “ბავშვების გამოყენებას პოლიტიკურ კამპანიებში დიდი ისტორია აქვს. სიტყვა „გამოყენება“ მიანიშნებს, რომ ეს კამპანიები ხშირად არა ბავშვთა უფლებების შესახებ ცნობიერების ამაღლებას ეხება, არამედ პოლიტიკოსების სურვილის წარმოჩენას”… სტატიას შეგიძლიათ გაეცნოთ მოცემულ ბმულზე: https://www.mshoblebi.ge/gamocdileba/praqtikuli-rchevebi/10068-rogor-iyeneben-bavshvebs-politikur-reklamebshi-da-risi-ufleba-aqvs-am-dros-mshobels.html

უპანდუსო კიბეებიდან ხმის მისაცემ სპეცკაბინებამდე ხარაგაულში

“წინასაარჩევნო ინფორმაცია, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პერსპექტივიდან რომ შევხედოთ, – იქნება ის უსინათლო, ეტლით მოსარგებლე, სმენის არმქონე თუ ინტელექტუალური შეფერხების მქონე, – მათთვის მიუწვდომელია. საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ყრუ და სმენის არმქონე პირები ინფორმაციას თარჯიმნის საშუალებით იღებენ, მაგრამ ეს არასაკმარისია”,  – PHR-ის იურისტი ნანა გოჩიაშვილი. სტატიას შეგიძლიათ გაეცნოთ მოცემულ ბმულზე: http://chemikharagauli.com/?p=17694#.WcNek7IjHIW

PHR-მა გენდერული ძალადობის შესახებ გორში მორიგი შეხვედრა გამართა

18 სექტემბერს PHR-ის წარმომადგენლებმა ანა თავხელიძემ და ანა არგანაშვილმა გორის მოსახლეობასთან სამუშაო შეხვედრა გამართეს, რომლის მიზანს გენდერული ძალადობის შესახებ ცბობიერების ამაღლებასთან ერთად, ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტებზე საზოგადოების მხრიდან სამართალდამცავი ორგანოებისადმი მიმართვიანობის გაზრდა წარმოადგენდა. ანამ შეხვედრის მონაწილეებს სისხლის სამართლის პროცესში დაზარალებულის სტატუსის მინიჭების პროცედურები გააცნო და ყურადღება გაამახვილა სტამბოლის კონვენციის საფუძველზე განხორციელებულ საკანონმდებლო…

PHR-ის წარმომადგენლებმა ზუგდიდსა და ბათუმში გენდერული ძალადობის შესახებ სამუშაო შეხვედრა გამართეს

ორგანიზაცია „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ საქართველოს რეგიონებში განაგრძობს სამუშაო შეხვედრების ციკლს მოსახლეობაში გენდერული ძალადობის შესახებ ცნობიერების ასამაღლებლად. ამჯერად, PHR-ის წარმომადგენლებმა ანა თავხელიძე და ანა არგანაშვილი ზუგდიდისა და ბათუმის მოსახლეობას შეხვდნენ. მოსახლეობასთან შეხვედრის მიზანს ცბობიერების ამაღლებასთან ერთად, ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტებზე საზოგადოების მხრიდან სამართალდამცავი ორგანოებისადმი მიმართვიანობის გაზრდა წარმოადგენდა. ანამ შეხვედრაზე განიხილა ოჯახში ძალადობისა და ქალთა…

დამოუკიდებელი ცხოვრება – ზრუნვიდან მოქალაქეობამდე

თვალსაზრისის ავტორი: ნანა გოჩიაშვილი ისტორიულად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები მოკლებულნი იყვნენ გადაწყვეტილებების თავად მიღებისა და საკუთარ ცხოვრებაზე კონტროლის შესაძლებლობას. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებების დაცვის შესახებ საუბრის დროს, ალბათ, ყველაზე ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ სახელმწიფომ ხელი უნდა შეუწყოს ამ ადამიანების დამოუკიდებელ ცხოვრებასა და საზოგადოებაში ჩართვას, რისთვისაც შესაბამისი სერვისების შექმნაა საჭირო. თავად ტერმინი – ,,დამოუკიდებელი ცხოვრება“…

PHR-მა სახალხო დამცველს დისკრიმინაციის დადგენის მოთხოვნით მიმართა

2017 წლის 14 აგვისტოს ორგანიზაციამ “პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის”  სახალხო დამცველს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხრიდან დისკრიმინაციის დადგენის მოთხოვნით მიმართა. PHR-ი დისკრიმინაციულად მიიჩნევს ინკლუზიური განათლების განვითარების სამმართველოსთვის მიმართვის ფორმის დამტკიცების შესახებ სამინისტროს ბრძანებას[1]. ფორმა შესაძლებლობას აძლევს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის მშობელს ან კანონიერ წარმომადგენელს, მიმართოს სამმართველოს და მოითხოვოს ბავშვის ინკლუზიური განათლების პროგრამაში ჩართვა. იმ შემთხვევაში,…

PHR-ის იურისტებმა თელავის მოსახლეობასთან გენდერული ძალადობის შესახებ სამუშაო შეხვედრა გამართეს

12 სექტემბერს PHR-ის წარმომადგენლებმა ანა თავხელიძემ და ანა არგანაშვილმა ქალაქ თელავის მოსახლეობასთან გენდერული ძალადობის შესახებ ცნობიერების ასამაღლებლად სამუშაო შეხვედრა გამართეს. მოსახლეობასთან შეხვედრის მიზანს ცბობიერების ამაღლება და ოჯახში ძალადობის/ქალთა მიმართ ძალადობია ფაქტებზე საზოგადოების მხრიდან სამართალდამცავი ორგანოებისადმი მიმართვიანობის გაზრდა წარმოადგენდა. ანამ შეხვედრის მონაწილეებს გააცნო სისხლის სამართლის პროცესში დაზარალებულის სტატუსის მინიჭების პროცედურები და ყურადღება გაამახვილა სტამბოლის კონვენციის საფუძველზე განხორციელებულ…