ბლოგის შესახებ

ბლოგი მომზადებულია ორგანიზაციის ,,პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის” – PHR მიერ და ემსახურება საზოგადოების ინფორმირებულობას ორგანიზაციის სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში განხორციელებული აქტოვობების შესახებ.

თითოეული ავტორის ბლოგი გამოხატავს მის პირად აზრს და შესაძლოა არ წარმოადგენდეს PHR-ის პოზიციას.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s