მხარდაჭერის დანიშვნა სპეციალიზებულ დაწესებულებაში მყოფი პირისთვის

boton-correctoსპეციალიზებული დაწესებულების დირექტორი 2015 წლის 1 აპრილიდან 4 წლის განმავლობაში მიმართავს სასამართლოს დაწესებულებაში მცხოვრები პირისათვის მხარდაჭერის დანიშვნით მოთხოვნით;

boton-correctoაღნიშნულ შემთხვევაში სასამართლოში განცხადების შემტანი პირი არის დაწესებულების დირექტორი;

boton-correctoგანცხადებას თან უნდა ერთვოდეს პირის დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

boton-correctoსპეციალიზებულ დაწესებულებაში მცხოვრები პირის შემთხვევაში მხარდამჭერად შეიძლება დაინიშნოს ამ დაწესებულების წარმომადგენელი.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s