რას ნიშნავს მხარდამჭერი ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირისთვის?

რაში დამეხმარება მხარდამჭერი:

boton-correcto მხარს დაგიჭერთ საკუთარი უფლებების დაცვაში, იმისათვის, რომ შეძლოთ სრულყოფილი ცხოვრება, როგორც საზოგადოების სრულფასოვანმა წევრმა;

boton-correcto მხარს დაგიჭერთ საკუთარ სურვილებსა და არჩევანში, მოგაწვდით ინფორმაციას, რომელიც დაგეხმარებათ სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში;

boton-correcto თვალყურს ადევნებს თქვენი სამედიცინო საჭიროებების დაკმაყოფილებას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

boton-correcto მიაწვდის ანგარიშს მხარდამჭერის მოვალეობის შესრულების შესახებ მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს დადგენილ ვადაში, რომელიც 6 თვეს არ უნდა აღემატებოდეს;

boton-correcto მიმართავს სასამართლოს თქვენი მხარდაჭერის ფარგლების შეცვლის, ან გაუქმების მოთხოვნით, თუ აღარ არსებობს დადგენილ სფეროში/სფეროებში მხარდაჭერის აუცილებლობა;

boton-correcto სასამართლოს მიერ მხარდამჭერად გარიგების დადების სფეროში დანიშვნის შემთხვევაში, თქვენი მხრიდან წერილობითი გარიგების დადების დროს, დაგეხმარებათ გარიგების პირობებისა და სამართლებრივი შედეგების აღქმაში, ასევე, თქვენთან ერთად მოაწერს ხელს გარიგებას.

boton-correcto

დაიცავს მხარდაჭერის მიმღები პირის ინტერესებს სასამართლოს მიერ განსაზღვრულ სხვა სფეროებში.

addtext_com_mduynze3mjcyng

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s