სოციალური მუშაკის ფუნქცია ინკლუზიურ განათლებაში

კაცობრიობის  განვითარებასთან ერთად იცვლება სპეციალური განათლების შესახებ არსებული პარადიგმები და მიდგომები. 1994 წელს სალამანკას დეკლარაციამ და 2006 წელს გაერთიანებული ერების ოგანიზაციის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებათა კონვენციამ მნიშვნელოვად შეცვალა სპეციალური საჭიროების მქონე ადამიანების განათლების ხელმისაწვდომობის შესაძლებლობა და ინკლუზიური განათლება პოპულარულ მიმართულებად იქცა. საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემაში 2006 წლიდან გადაიდგა ქმედითი ნაბიჯები, რათა ინკლუზიური განათლება, როგორც უფლება,…

მოძალადეს ყოფილ სიდედრთან მიახლოება აეკრძალა

პირველ მარტს განხილულ პროცესზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მოძალადის მიერ გასაჩივრებული შემაკავებელი ორდერი და ყოფილი სიდედრის მიმართ სიტყვიერი შეურაცხყოფის ფაქტზე გამოცემული შემაკავებელი ორდერი სასამართლომ ძალაში დატოვა. ძალადობაგამოვლილი ქალის ინტერესებს სასამართლოში ორგანიზაციის “პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ იურისტი იცავდა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ გაიზიარა ჩვენი ორგანიზაციის იურისტის პოზიცია, სიტყვიერი შეურაცხყოფა განიხილა ფსიქოლოგიური ძალადობის ერთ-ერთ ფორმად და გადაწყვეტილებაში განმარტა,…

გადაწყვეტილება საქმეზე PHR-ი ლილუ მიროტაძის წინააღმდეგ

3 მარტს საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭომ ორგანიზაციის “პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის” განცხადება განიხილა, რომელშიც PHR-ი უთითებდა, რომ “პრაიმ ტაიმის” ჟურნალისტმა ლილუ მიროტაძემ დისკრიმინაციის შემცველი და ბავშვისთვის საზიანო ინფორმაციის გავრცელებით პროფესიული ეთიკის პრინციპები დაარღვია. ქარტიის საბჭომ გაიზიარა ორგანიზაციის არგუმენტები და გადაწყვეტილებაში აღნიშნა, რომ ჟურნალისტმა დაარღვია ქარტიის მეშვიდე (დისკრიმინაცია) და მერვე (ბავშვის ინტერესების დაცვა) პრინციპები. ჟურნალისტურ პროდუქტში…

ყოფილი მეუღლის მხრიდან განხორციელებული ფსიქოლოგიური ძალადობის ფაქტზე გამოცემული შემაკავებელი ორდერი სასამართლომ ძალაში დატოვა

პირველ მარტს განხილულ პროცესზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მოძალადის მიერ გასაჩივრებული შემაკავებელი ორდერი და ყოფილი მეუღლის მხრიდან განხორციელებული ფსიქოლოგიური ძალადობის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლის  მიერ გამოცემული შემაკავებელი ორდერი ძალაში დატოვა. ძალადობაგამოვლილი ქალის ინტერესებს სასამართლოში ორგანიზაციის “პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ იურისტი იცავდა. ძალადობაგამოვლილი ქალის დაცვის მიზნით გამოცემული შემაკავებელი ორდერი ითვალისწინებდა მოძალადის მსხვერპლთან მიახლოების აკრძალვას მის…

ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები ბრიუსელში ევროკავშირის წარმომადგენლებს შეხვდნენ

19-24 თებერვალს, ბრიუსელში საქართველოდან არასამთავრობო ორგანიზაციების დელეგაციასა და ევროკავშირის წარმომადგენლებს შორის შეხვედრები მიმდინარეობდა, სადაც საქართველოს მხრიდან ასოცირების დღის წესრიგის შესრულების მიღწევები და გამოწვევები განიხილებოდა. უნდა აღინიშნოს, რომ ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველოს” მხარდაჭერით პოლიტიკის დოკუმენტებსა და ასოცირების დღის წესრიგის შესრულების ანგარიშებს 2015 წლიდან ამზადებენ. ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ ასოცირების დღის წესრიგის შესრულების…

კოალიცია სასამართლოში განვითარებულ მოვლენებს ეხმაურება და იწყებს კამპანიას „მინდა ვენდო სასამართლოს”

სასამართლოში ბოლო პერიოდში განვითარებულმა მოვლენებმა კიდევ ერთხელ სრული სიმწვავით აჩვენა ის სისტემური პრობლემები, რომლის წინაშეც მართლმსაჯულება დგას. ნათლად გამოჩნდა, რომ ბოლო წლებში სასამართლოში გატარებული რეფორმები ვერ აღწევს მთავარ მიზანს – მართლმსაჯულება ხორციელდებოდეს დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი მოსამართლეების მიერ, რომელთა კეთილსინდისიერება და კომპეტენცია ეჭვებს არ იწვევს.  დღემდე მთავარ გამოწვევებად რჩება: სასამართლო სისტემის გაჯანსაღებისათვის არასათანადო პოლიტიკური ნება დღემდე…

კოალიცია მოუწოდებს პარლამენტს, არ გაამკაცროს სანქციები ადმინისტრაციულ გადაცდომებზე

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის უარყოფითად აფასებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ავტორობით მომზადებულ  საკანონმდებლო პაკეტს,[1] რომლითაც ცვლილებების შეტანა იგეგმება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში. ინიცირებული პროექტის თანახმად, საგრძნობლად იზრდება ჯარიმების ოდენობა  წვრილმანი ხულიგნობის  შემთხვევაში – 100 ლარიდან 500-დან 1000 ლარამდე, ხოლო პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის ან მის მიმართ სხვა კანონსაწინააღმდეგო ქმედებისათვის – 250-2000 ლარიდან – 1000-დან 4000 ლარამდე.…