კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის მოუწოდებს ხელისუფლებას მთავარი პროკურორის არჩევა ახალი, რეფორმირებული წესით მოხდეს

ბოლო დროს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებმა, კიდევ ერთხელ ცხადყო, რომ პროკურატურის და საგამოძიებო სისტემის მოქმედი მოდელი ვერ პასუხობს დამოუკიდებლობის, მიუკერძოებლობის და პროფესიონალიზმის მიმართულებით არსებულ გამოწვევებს და ძირეულ რეფორმას საჭიროებს. არაერთი საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ორგანიზაციის რეკომენდაციის მიუხედავად, ხელისუფლებამ ამ დრომდე ვერ უზრუნველყო საქართველოს პროკურატურის სრული დეპოლიტიზება და დამოუკიდებლობის გაზრდა, რაც შესაბამისად აისახება საზოგადოების ნდობაში ამ ინსტიტუციის მიმართ.…

მართლმსაჯულება და ბავშვის უფლებები – მოსწავლის სახელმძღვანელო

მართლმსაჯულება და ბავშვის უფლებები – სამოქალაქო განათლების დამხმარე სახელმძღვანელო მოსწავლეებისთვის. სახელმძღვანელო მომზადებულია არასამთავრობო ორგანიზაციის ,,პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ მიერ პროექტის ,,მართლმსაჯულების მისაწვდომობის უფლება ბავშვებისათვის“ ფარგლებში, რომელიც განხორციელდა გაეროს ბავშვთა ფონდის ხელშეწყობით და ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის ,,მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება და ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების სისტემის განვითარება საქართველოში“ ფარგლებში.

მართლმსაჯულება და ბავშვის უფლებები

მართლმსაჯულება და ბავშვის უფლებები – სამოქალაქო განათლების დამხმარე სახელმძღვანელო მასწავლებლებისთვის. სახელმძღვანელო მომზადებულია არასამთავრობო ორგანიზაციის ,,პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ მიერ პროექტის ,,მართლმსაჯულების მისაწვდომობის უფლება ბავშვებისათვის“ ფარგლებში, რომელიც განხორციელდა გაეროს ბავშვთა ფონდის ხელშეწყობით და ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის ,,მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება და ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების სისტემის განვითარება საქართველოში“ ფარგლებში.

PHR-ის წარმომადგენელი ქალთა და ოჯახში ძალადობის შესახებ გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობდა

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 21-22 ივნისს საერთაშორის კონფერენცია – „ქალის წინააღმდეგ მიმართული ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრობლემის სისხლის სამართლებრივი რეგულირების გამოწვევები“ – გაიმართა. კონფერენციაში საქართველოსა და გერმანიის პროფესორები, სახალხო დამცველისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების, მათ შორის PHR-ის წარმომადგენელი მარიამ ქევხიშვილი, მონაწილეობდნენ. კონფერენციის მიზანს საქართველო-გერმანიის კანონმდებლობასთან სტამბოლის კონვენციის იმპლემენტაციის შედარებითი ანალიზი წარმოადგენდა. მარიამმა მოხსენებისას საქართველოში ქალთა წინააღმდეგ მიმართული…

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის მოუწოდებს ხელისუფლებას მთავარი პროკურორის არჩევა ახალი, რეფორმირებული წესით მოხდეს

ბოლო დროს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებმა, კიდევ ერთხელ ცხადყო, რომ პროკურატურის და საგამოძიებო სისტემის მოქმედი მოდელი ვერ პასუხობს დამოუკიდებლობის, მიუკერძოებლობის და პროფესიონალიზმის მიმართულებით არსებულ გამოწვევებს და ძირეულ რეფორმას საჭიროებს. არაერთი საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ორგანიზაციის რეკომენდაციის მიუხედავად, ხელისუფლებამ ამ დრომდე ვერ უზრუნველყო საქართველოს პროკურატურის სრული დეპოლიტიზება და დამოუკიდებლობის გაზრდა, რაც შესაბამისად აისახება საზოგადოების ნდობაში ამ ინსტიტუციის მიმართ.…