PHR-ის იურისტმა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებისთვის ქალთა უფლებების შესახებ სამუშაო შეხვედრა გამართა

11ოქტომბერს ორგანიზაციის „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ იურისტმა მარიამ ქევხიშვილმა „ამერიკის კუთხე – რუსთავისა“ და „ახალგაზრდა ინიციატორების“ მოწვევით ამავე ორგანიზაციაში გაწევრიანებული ქალებისთვის ქალთა უფლებების შესახებ საინფორმაციო შეხვედრა გამართა. მარიამმა შეხვედრაზე ქალთა ემანსიპაციის შესახებ ისაუბრა როგორც მსოფლიოს, ასევე საქართველოს მაგალითზე. მონაწილეებს საქართველოს კონსტიტუციითა და კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებები გააცნო, ყურადღება გაამახვილა ქალთა მიმართ ძალადობაზე, შრომით ურთიერთობებსა და გენდერული ნიშნით…

PHR-მა სახალხო დამცველს დისკრიმინაციის დადგენის მოთხოვნით მიმართა

2017 წლის 14 აგვისტოს ორგანიზაციამ “პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის”  სახალხო დამცველს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხრიდან დისკრიმინაციის დადგენის მოთხოვნით მიმართა. PHR-ი დისკრიმინაციულად მიიჩნევს ინკლუზიური განათლების განვითარების სამმართველოსთვის მიმართვის ფორმის დამტკიცების შესახებ სამინისტროს ბრძანებას[1]. ფორმა შესაძლებლობას აძლევს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის მშობელს ან კანონიერ წარმომადგენელს, მიმართოს სამმართველოს და მოითხოვოს ბავშვის ინკლუზიური განათლების პროგრამაში ჩართვა. იმ შემთხვევაში,…

ჩვენ კი, ჯერ ცხრილი ვერ დაგვიზუსტებია…

კულტურული შოკი #1  ამერიკის უნივერსიტეტის  სამართლის სკოლაში სწავლის დაწყებამდე 3 კვირა დარჩა და ჩვენ უკვე დავიწყეთ მომზადება. გვაცნობენ უნივერსიტეტის ინფრასრუქტურას, შიდა ოპერაციულ წესებს, სერვისებს რომელიც ხელმისაწვდომია და იმ ადამიანებს, რომლებიც სხვადასხვა სასწავლო მიმართულების კოორდინატორები არიან. ერთი შეხედვით, თითქოს, ამ ყველაფერში არსებითად განსხვავებული საქართველოს საუნივერსიტეტო სივრცისგან არაფერია, მაგრამ არის ერთი რამ, რითაც ნამდვილად განსხვავდება სასწავლო კურსი…

ახლა ადევნება დასჯადია!

რამდენიმე დღის წინ კიდევ ერთი გოგო მოკლეს. ფაქტმა ზოგში აღშფოთება, ზოგში ბრაზი, ზოგში კი, შეცოდება და თანაგრძნობა გამოიწვია მკვლელის მიმართ ფიზიკური ანგარიშსწორებითაც კი ბევრი მათგანი იმუქრებოდა, განაჩენი წინასწარ გამოჰქონდათ. ასეთი მწვავე რეაქციები საზოგადოებაში მხოლოდ მაშინ ჩნდება, როცა ქალს კლავენ. მაგრამ მანამ სად ვართ, სანამ ქალს მოკლავენ?! ვერაფრით მიგვიღწევია იმისთვის, რომ მსგავსი აღშფოთებითა და სიმკაცრით განვეწყოთ მაშინაც,…

PHR-ის წარმომადგენელმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა მშობლებისთვის ტრენინგი ჩაატარა

1-2 ივლისს PHR-ის ხელმძღვანელმა ანა აბაშიძემ კოალიციის „მოძრაობა ცვლილებებისთვის“ წევრი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა მშობლებისთვის ტრენინგი – „გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია და მისი პრაქტიკული გამოყენება“ – ჩაატარა. ანა კოალიციის წევრ მშობლებს სამედიცინო და სოციალური მოდელის მიხედვით შეზღუდული შესაძლებლობის კლასიფიკაციის შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია და გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის წარმოშობასა და…

სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს ფემიციდის დანაშულებზე სამართლიანი მართლმსაჯულება

„კოალიცია თანასწორობისთვის’’ ეხმიანება განსაკუთრებული სისასტიკით ჩადენილი ფემიციდის (ქალის მკვლელობა გენდერის ნიშნით) შემთხვევას, რომელზეც მართლმსაჯულება მნიშვნელოვანი ხარვეზებით განხორციელდა. კოალიციას მიაჩნია, რომ ბრალდებისა და სასამართლო ორგანოებმა ფუნდამენტურად  უნდა შეცვალონ გენდერული დანაშაულების მიმართ მიდგომა მათი ეფექტიანი პრევენციის, გამოძიებისა და დასჯის მიზნით. 2017 წლის 15 იანვარს თელავის  რაიონის სოფელ შალაურში გივი გულიაშვილმა მეუღლეს – ოლგა შიშკინას – ბენზინი გადაასხა…

კოალიცია „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის“ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განახლებულ შემადგენლობას მიმართავს

მიმდინარე წლის 3 ივლისს, იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, განახლებული შემადგენლობით, პირველ სხდომას გამართავს. 21 ივნისს, საბჭოს წევრობის უფლებამოსილების ვადა  იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 8 წევრს ამოეწურა. ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საფუძველზე, საქართველოს პარლამენტმა 4 არამოსამართლე წევრი 33 კანდიდატიდან აირჩია. სამწუხაროდ, საკანონმდებლო ორგანომ დროულად არ უზრუნველყო  კანდიდატების განხილვისა და შეფასების სათანადო პროცედურების პარლამენტის რეგლამენტით გაწერა. იურიდიულ საკითხთა…