დაუსჯელობა დაღუპავს დანაშაულის ჩამდენებს

ხორავას ქუჩაზე მომხდარი ტრაგედიის შედეგებთან გამკლავება გუშინ საღამოს 51-ე სკოლის წინ შეიკრიბა ხალხი ორი დაღუპული მოზარდის მიმართ გლოვის გამოსახატავად. ეს ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რისი გაკეთებაც შეუძლია დღეს საზოგადოებას – გვერდში დაუდგეს ბავშვების ოჯახებს, კლასელებს, სკოლას, ამ დიდი გამოუსწორებელი დანაკლისის გამოგლოვებაში.  მნიშვნელოვანია, რომ დაღუპულთა ოჯახებს, კლასელებს, პედაგოგებს, ახლობლებს, ჰქონდეთ იმის იმედი და რწმენა, რომ მკვლელობაში დამნაშავე ყველა…

კოალიცია უარყოფითად აფასებს დამოუკიდებელი ინსპექტორის შესარჩევი კონკურსის გაუმჭვირვალედ მიმდინარეობას

წლებია არსებობს კითხვები, თუ რატომ არ დგება დღის წესრიგში მოსამართლეთა პასუხისმგებლობის საკითხი, როდესაც აშკარად იკვეთება მათ მიერ სავარაუდო გადაცდომის ნიშნები. ამის მიზეზი, ერთი მხრივ, მოსამართლეთა პასუხისმგებლობის კანონით გათვალისწინებული ზოგადი და არაგანჭვრეტადი საფუძვლებია, ხოლო, მეორე მხრივ, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ დისციპლინური მექანიზმების შერჩევითად გამოყენების პრაქტიკა. მოსამართლეთა ანგარიშვალდებულების სისტემისადმი ნდობის გაზრდის მიზნით და მოსამართლის სავარაუდო გადაცდომის ობიექტური…

სააპელაციო სასამართლომ არასრულწლოვნის დაცვის მიზნით გამოცემული დამცავი ორდერი ძალაში დატოვა

7 ნოემბერს თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ოჯახში ძალადობაგამოვლილი არასრულწლოვნის მ.ს.-ის საქმე განიხილა, რომლის დაცვის მიზნითაც თბილისის საქალაქო სასამართლომ 19 ოქტომბერს დამცავი ორდერი მაქსიმალური – 6 თვის ვადით გამოსცა, რითაც მოძალადე მშობელს შვილთან ყოველგვარი კომუნიკაცია აეკრძალა. მშობელი არ დაეთანხმა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას და დამცავი ორდერის გაუქმების მოთხოვნით სააპელაციო სასამართლოს მიმართა. სააპელაციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა არასრულწლოვანზე მოძალადე მშობლის…

PHR-ის იურისტებმა ზესტაფონში ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ მორიგი შეხვედრა გამართეს

2017 წლის 27 ოქტომბერს PHR-ის იურისტებმა ანა თავხელიძემ და მარიამ ქევხიშვილმა ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ მორიგი სამუშაო შეხვედრა გამართეს. შეხვედრა გაიმართა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში.  შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა სამედიცინო დაწესებულებებში დასაქმებული ექიმებისა და ექთნების ცნობიერების ამაღლება და მათი ინფორმირებულობის გაზრდა ადგილობრივ თემში. სემინარზე იურისტებმა ისაუბრეს ძალადობის ფორმებზე, ოჯახში ძალადობაზე, მის მახასიათებლებზე, ძალადობისგან დაცვის მექანიზმებსა და სერვისებზე. მონაწილეებს…

რა შეცდომებს უშვებენ ქართველი მშობლები შვილების აღზრდისას

“აღზრდის დროს ბავშვებს არ ეპყრობიან, როგორც ადამიანის უფლებების მქონე სუბიექტს. არ აღიარებენ ბავშვის ყველა იმ უფლებას, რაც მას გააჩნია. თანამედროვე მიდგომების მიხედვით, ბავშვთან ურთიერთობა უნდა იყოს დაფუძნებული პოზიტიურ მშობლობაზე. დასჯა ყოველთვის ნეგატიურია. ხშირად მცირე ზომის ძალადობას, მაგალითად, წამორტყმას, კუთხეში დაყენებას, დაცინვას, ზედმეტსახელის დარქმევას, ძალადობად არ მიიჩნევენ. რეალურად, ყველაფერი, რაც მის ღირსებას შელახავს – მიუღებელია. არ…

PHR-ის იურისტმა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებისთვის ქალთა უფლებების შესახებ სამუშაო შეხვედრა გამართა

11ოქტომბერს ორგანიზაციის „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ იურისტმა მარიამ ქევხიშვილმა „ამერიკის კუთხე – რუსთავისა“ და „ახალგაზრდა ინიციატორების“ მოწვევით ამავე ორგანიზაციაში გაწევრიანებული ქალებისთვის ქალთა უფლებების შესახებ საინფორმაციო შეხვედრა გამართა. მარიამმა შეხვედრაზე ქალთა ემანსიპაციის შესახებ ისაუბრა როგორც მსოფლიოს, ასევე საქართველოს მაგალითზე. მონაწილეებს საქართველოს კონსტიტუციითა და კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებები გააცნო, ყურადღება გაამახვილა ქალთა მიმართ ძალადობაზე, შრომით ურთიერთობებსა და გენდერული ნიშნით…

PHR-მა სახალხო დამცველს დისკრიმინაციის დადგენის მოთხოვნით მიმართა

2017 წლის 14 აგვისტოს ორგანიზაციამ “პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის”  სახალხო დამცველს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხრიდან დისკრიმინაციის დადგენის მოთხოვნით მიმართა. PHR-ი დისკრიმინაციულად მიიჩნევს ინკლუზიური განათლების განვითარების სამმართველოსთვის მიმართვის ფორმის დამტკიცების შესახებ სამინისტროს ბრძანებას[1]. ფორმა შესაძლებლობას აძლევს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის მშობელს ან კანონიერ წარმომადგენელს, მიმართოს სამმართველოს და მოითხოვოს ბავშვის ინკლუზიური განათლების პროგრამაში ჩართვა. იმ შემთხვევაში,…