ჩემი შვილის დაიგნოზი, ანუ რატომ გვეშინია მშობლებს ექიმთან მისვლის!

იმისათვის, რომ ურთიერთობა ექიმსა და პაციენტს შორის იყოს ნდობით სავსე, ექიმი უნდა იყოს განათლებული, მისი ცნობიერების დონე უნდა იყოს მაღალი. „ექიმები და ჯანდაცვის სხვა პროფესიონალები, ვისაც უშუალოდ უწევს შშმ ადამიანებთან ურთიერთობა, საქმის კურსში უნდა იყვნენ არა მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის განმაპირობებელი ფაქტორების, შედეგების და მკურნალობის შესახებ, არამედ იმ არასწორი ვარაუდების შესახებ, რაც შეზღუდული შესაძლებლობის შესახებ ფართო…

ინტეგრირებული კლასი აუტიზმის მქონე ბავშვებისათვის

მე ვარ მარი კორკოტაძე, 6 წლის აუტიზმის მქონე ბავშვის დედა, რომელსაც მსურს 2015 წელს შვილი მივიყვანო საჯარო სკოლაში, ინტეგრირებულ კლასში. ასევე, წარმოვადგენ არასამთავრობო ორგანიზაციას „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის.“