სახალხო დამცველმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის მოქალაქეობის ნიშნით სავარაუდო დისკრიმინაციის საქმეზე სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება წარადგინა

2017 წლის 19 სექტემბერს საქართველოს სახალხო დამცველმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის მიმართ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მხრიდან  განხორციელებული სავარაუდო დისკრიმინაციის საქმეზე სასამართლო მეგობრის მოსაზრება წარადგინა. განმცხადებლის ინტერესებს სასამართლოში ორგანიზაცია „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ წარმოადგენს. აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვი, რომელსაც აქვს საქართველოში სპეციალური ბინადრობის ნებართვა, ვერ სარგებლობს თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებით დამტკიცებული „აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე…

PHR-ის იურისტები ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მოთავსებულ ადამიანებს შეხვდნენ

ჩვენი ორგანიზაციის იურისტები 21 სექტემბერს გლდანის ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში მოთავსებულ ადამიანებს შეხვდნენ. გაიცნეს ბენეფიციარები და მათ თავიანთი უფლებების შესახებ საჭირო ინფორმაცია მიაწოდეს, გაუწიეს იურიდიული კონსულტაციები, რაც მათ დისკრიმინაციისგან დაცვის პროცესში დაეხმარებათ. ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში მოთავსებული პირები, უმეტეს შემთხვევაში, მოკლებულნი არიან შესაძლებლობას, მიიღონ სამართლებრივი კონსულტაცია და დახმარება უფლებადამცველებისგან; შესაბამისად, მათი ინტერესების დასაცავად, მნიშვნელოვანია ორგანიზაციის მხრიდან საინფორმაციო შეხვედრების გამართვა;…

PHR-ის წარმომადგენლებმა რუსთავში გენდერული ძალადობის შესახებ სამუშაო შეხვედრა გამართეს

ორგანიზაცია „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ საქართველოს რეგიონებში განაგრძობს სამუშაო შეხვედრების ციკლს მოსახლეობაში გენდერული ძალადობის შესახებ ცნობიერების ასამაღლებლად. ამჯერად, PHR-ის წარმომადგენლები ანა თავხელიძე და ანა არგანაშვილი რუსთავის მოსახლეობას შეხვდნენ. მოსახლეობასთან შეხვედრის მიზანს ცბობიერების ამაღლებასთან ერთად, ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტებზე საზოგადოების მხრიდან სამართალდამცავი ორგანოებისადმი მიმართვიანობის გაზრდა წარმოადგენდა. ანამ შეხვედრაზე განიხილა ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის…

PHR-მა გენდერული ძალადობის შესახებ გორში მორიგი შეხვედრა გამართა

18 სექტემბერს PHR-ის წარმომადგენლებმა ანა თავხელიძემ და ანა არგანაშვილმა გორის მოსახლეობასთან სამუშაო შეხვედრა გამართეს, რომლის მიზანს გენდერული ძალადობის შესახებ ცბობიერების ამაღლებასთან ერთად, ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტებზე საზოგადოების მხრიდან სამართალდამცავი ორგანოებისადმი მიმართვიანობის გაზრდა წარმოადგენდა. ანამ შეხვედრის მონაწილეებს სისხლის სამართლის პროცესში დაზარალებულის სტატუსის მინიჭების პროცედურები გააცნო და ყურადღება გაამახვილა სტამბოლის კონვენციის საფუძველზე განხორციელებულ საკანონმდებლო…

PHR-ის წარმომადგენლებმა ზუგდიდსა და ბათუმში გენდერული ძალადობის შესახებ სამუშაო შეხვედრა გამართეს

ორგანიზაცია „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ საქართველოს რეგიონებში განაგრძობს სამუშაო შეხვედრების ციკლს მოსახლეობაში გენდერული ძალადობის შესახებ ცნობიერების ასამაღლებლად. ამჯერად, PHR-ის წარმომადგენლებმა ანა თავხელიძე და ანა არგანაშვილი ზუგდიდისა და ბათუმის მოსახლეობას შეხვდნენ. მოსახლეობასთან შეხვედრის მიზანს ცბობიერების ამაღლებასთან ერთად, ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტებზე საზოგადოების მხრიდან სამართალდამცავი ორგანოებისადმი მიმართვიანობის გაზრდა წარმოადგენდა. ანამ შეხვედრაზე განიხილა ოჯახში ძალადობისა და ქალთა…

დამოუკიდებელი ცხოვრება – ზრუნვიდან მოქალაქეობამდე

თვალსაზრისის ავტორი: ნანა გოჩიაშვილი ისტორიულად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები მოკლებულნი იყვნენ გადაწყვეტილებების თავად მიღებისა და საკუთარ ცხოვრებაზე კონტროლის შესაძლებლობას. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებების დაცვის შესახებ საუბრის დროს, ალბათ, ყველაზე ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ სახელმწიფომ ხელი უნდა შეუწყოს ამ ადამიანების დამოუკიდებელ ცხოვრებასა და საზოგადოებაში ჩართვას, რისთვისაც შესაბამისი სერვისების შექმნაა საჭირო. თავად ტერმინი – ,,დამოუკიდებელი ცხოვრება“…

PHR-მა სახალხო დამცველს დისკრიმინაციის დადგენის მოთხოვნით მიმართა

2017 წლის 14 აგვისტოს ორგანიზაციამ “პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის”  სახალხო დამცველს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხრიდან დისკრიმინაციის დადგენის მოთხოვნით მიმართა. PHR-ი დისკრიმინაციულად მიიჩნევს ინკლუზიური განათლების განვითარების სამმართველოსთვის მიმართვის ფორმის დამტკიცების შესახებ სამინისტროს ბრძანებას[1]. ფორმა შესაძლებლობას აძლევს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის მშობელს ან კანონიერ წარმომადგენელს, მიმართოს სამმართველოს და მოითხოვოს ბავშვის ინკლუზიური განათლების პროგრამაში ჩართვა. იმ შემთხვევაში,…