PHR-ის საჩივრის საფუძველზე ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ გენდერული სტატისტიკის წარმოება დაიწყო

2018 წლის 10 ივლისს ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ დააკმაყოფილა PHR-ის ადმინისტრაციული საჩივარი და საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს დაავალა ორგანიზაციის მიერ მოთხოვნილი გენდერული სტატისტკის დამუშავება და გაცემა. სტამბოლის კონვენციის მე-11 მუხლის საფუძველზე PHR-მა 2018 წლის 01 მაისს განცხადებით მიმართა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს და ითხოვა შემდეგი გენდერული სტატისტიკის გადაცემა: • ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში ოჯახის წევრის მიმართ…

PHR-ის საჩივრის საფუძველზე თბილისის სააპელაციო სასამართლომ გენდერული სტატისტიკის წარმოება დაიწყო

2018 წლის 04 ივლისს თბილისის სააპელაციო სასამართლომ დააკმაყოფილა PHR-ის საჩივარი და გააუქმა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2018 წლის 10 მაისის გადაწყვეტილება საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე, იმ ნაწილში, რომლითაც ორგანიზაციას უარი ეთქვა მოთხოვნილი ინფორმაციის გადაცემაზე. სტამბოლის კონვენციის მე-11 მუხლის საფუძველზე PHR-მა 2018 წლის 01 მაისს განცხადებით მიმართა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს და ითხოვა შემდეგი ინფორმაციის გადაცემა • ბოლო ხუთი…

უმცირესობისა და გენდერული თანასწორობის ჯგუფის შეხვედრაზე გენდერული სტატისტიკის წარმოების მნიშვნელობაზე იმსჯელეს

2018 წლის 10 ივლისს კოალიაციის ,,დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის“ უმცირესობისა და გენდერული თანასწორობის ჯგუფის მორიგი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის მიზანი იყო აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) პროგრამის ,,კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (PROLoG) მიმდინარე პროექტის ,,ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ მონაცემების შეგროვებისა და ანალიზის გაუმჯობესება საქართველოში“ ძირითადი მიგნებებისა და სახელმწიფო უწყებების მიერ გენდერული სტატისტიკის წარმოების მიმართულებით არსებული გამოწვევების…

PHR-ის წარმომადგენელი ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში მოხსენებით გამოვიდა

9 ივლისს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა 2016-2017 წლების ადამიანის უფლებათა სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შესრულების ალტერნატიული ანგარიში წარადგინეს. ორგანიზაციის „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ წარმომადგენელმა ნანა გოჩიაშვილმა სამოქმედო გეგმის შეფასება ბავშვთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების მიმართულებით წარადგინა. PHR-ის წარმომადგენელმა მოხსენებაში აღნიშნა, რომ ფიზიკური გარემოს, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და ინფორმაციის მისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად სახელმწიფოს…

ქმედუნარიანობის რეფორმის შესახებ ქუთაისში საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა

5 ივლისს, PHR-ის იურისტმა ქეთი კოპალიანმა ქმედუნარიანობის რეფორმის შესახებ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებთან, სოციალური სამსახურის წარმომადგენლებთან და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებადამცველ ორგანიზაციებთან საინფორმაციო შეხვედრა ჩაატარა. შეხვედრის თემა შეეხებოდა მხარდამჭერის რეფორმას. ორგანიზაციის წარმომადგენელმა ისაუბრა, თუ როგორაა კანონმდებლობის შესაბამისად განსაზღვრული მხარდამჭერისა და მხარდაჭერის მიმღების სამართლებრივი სტატუსი. აგრეთვე, ყურადღება გაამახვილა ქმედუნარიანობის საყოველთაო უფლებაზე, რომლის აღიარებაც ხდება, ერთი მხრივ,…

PHR-ის ორგანიზებით ქმედუნარიანობის რეფორმის შესახებ თელავში საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა

4 ივნისს PHR-ის იურისტებმა სოფიკო მენაბდიშვილმა და ქეთი კოპალიანმა თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომლებთან, ადგილობრივი სოციალურ მუშაკებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებთან საინფორმაციო შეხვედრა გამართეს. შეხვედრა ქმედუნარიანობის რეფორმას შეეხებოდა. იურისტებმა ისაუბრეს აღნიშნული რეფორმის არსისა და მნიშვნელობის შესახებ, როგორ მიმდინარეობს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების პრაქტიკაში აღსრულების პროცესი, რა პროცედურული ხარვეზები იკვეთება და როგორია ამ მიმართულებით…

ქაღალდის წისქვილები

2018 წ. „ბავშვის კოდექსის“ კანონპროექტი ბავშვს მთელ რიგ მოვალეობებს აკისრებს  მაგალითად: ბავშვის მოვალეობაა, რომ დაიცვას სისუფთავე და მონაწილეობა მიიღოს მისი ასაკისთვის შესაფერის საოჯახო საქმეებში. ბავშვი ვალდებულია დაიცვას მშობლის ან სხვა კანონიერი წარმომადგენლის მიერ მისი თანამონაწილეობით განსაზღვრული დღის წესრიგი, რომელიც ადგენს ბავშვის სასწავლო და სხვა პროცესებში მონაწილეობის და თავისუფალი დროის გამოყენების თანმიმდევრობას ბავშვის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით.…