“კოალიცია თანასწორობისთვის’’ მოითხოვს სექსუალური შევიწროების ფაქტებზე სათანადო რეაგირებას და ქალებს სამართლებრივი საშუალებების გამოყენებისკენ მოუწოდებს

“კოალიცია თანასწორობისთვის’’ ეხმიანება სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს (CiDA) აღმასრულებელი დირექტრის, ზვიად დევდარიანის მიერ განხორციელებულ სავარაუდო სექსუალური შევიწროებისა და გენდერული ძალადობის სხვა ფორმებს, რომლებიც გამოვლინდა სოციალური ქსელის, მედიისა და კოალიციის წევრი ორგანიზაციების დაზარალებულებთან შეხვედრის მეშვეობით.[1] კოალიციას სურს მტკიცე და განუხრელი მხარდაჭერა და სოლიდარობა გამოუცხადოს სექსუალური შევიწროების ყველა მსხვერპლ ქალს და მოუწოდოს მათ სამართლებრივი საშუალებების გამოყენებისკენ. კოალიციას მიაჩნია,…

PHR-ის ხელმძღვანელი საქართველოდან ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ექსპერტთა ჯგუფის წარსადგენ კანდიდატთა შორისაა

PHR-ის ხელმძღვანელი ანა არგანაშვილი საქართველოდან ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ექსპერტთა ჯგუფის წარსადგენ კანდიდატთა შორისაა. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 15 მარტის განკარგულებით ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ექსპერტთა ჯგუფში (GREVIO) წარსადგენ კანდიდატთა სია დამტკიცდა. საქართველოს მთავრობის მიერ განკარგულების მიღებას წინ უსწრებდა კანდიდატთა შერჩევის სამეტაპიანი პროცესი, 14 მარტს კი, გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის…

PHR ბავშვებისათვის სასამართლოსადმი მიმართვის ეფექტურ შესაძლებლობას ითხოვს

  სახალხო დამცველმა ბავშვების სასამართლოსადმი მიმართვის უფლებასთან დაკავშირებით ასაკის ნიშნით ირიბი დისკრიმინაცია დაადგინა   2017 წლის 25 ოქტომბერს PHR-მა სახალხო დამცველს სახელმწიფოს მხრიდან, არასრულწლოვნის მიმართ, ასაკის ნიშნით, დისკრიმინაციის დადგენის მიზნით მიმართა და მიუთითა, რომ არსებული რეგულაცია, რომელიც არასრულწლოვანს სასამართლოსთვის მიმართვის უფლებას უზღუდავს დისკრიმინაციულია და წინააღმდეგობაში მოდის საერთაშორისო და შიდასამართლებრივ ნორმებთან. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლმა ბავშვმა ორგანიზაციას…

სასამართლოს დროებითი განჩინებით ჯანდაცვის სამინისტროს შშმ ბავშვისთვის სერვისით უზრუნველყოფა დაევალა

5 მარტის დროებითი განჩინებით თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჯანდაცვის სამინისტროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვისთვის სერვისით უზრუნველყოფის უწყვეტობა დაავალა. არასრულწლოვანი მოსარჩელის ინტერესებს სასამართლოში PHR-ის იურისტები იცავენ და საქართველოს მთავრობის მხრიდან დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენას, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვისთვის ინდივიდუალური-ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის გამოცემასა და ზიანის ანაზღაურებას 2016 წლის 20 ივნისიდან ითხოვენ. საქმის გარემოებებიდან გამომდინარე, უნდა აღინიშნოს, რომ სასამართლოში მიმდინარე…

სოციალური მუშაკის ფუნქცია ინკლუზიურ განათლებაში

კაცობრიობის  განვითარებასთან ერთად იცვლება სპეციალური განათლების შესახებ არსებული პარადიგმები და მიდგომები. 1994 წელს სალამანკას დეკლარაციამ და 2006 წელს გაერთიანებული ერების ოგანიზაციის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებათა კონვენციამ მნიშვნელოვად შეცვალა სპეციალური საჭიროების მქონე ადამიანების განათლების ხელმისაწვდომობის შესაძლებლობა და ინკლუზიური განათლება პოპულარულ მიმართულებად იქცა. საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემაში 2006 წლიდან გადაიდგა ქმედითი ნაბიჯები, რათა ინკლუზიური განათლება, როგორც უფლება,…

მოძალადეს ყოფილ სიდედრთან მიახლოება აეკრძალა

პირველ მარტს განხილულ პროცესზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მოძალადის მიერ გასაჩივრებული შემაკავებელი ორდერი და ყოფილი სიდედრის მიმართ სიტყვიერი შეურაცხყოფის ფაქტზე გამოცემული შემაკავებელი ორდერი სასამართლომ ძალაში დატოვა. ძალადობაგამოვლილი ქალის ინტერესებს სასამართლოში ორგანიზაციის “პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ იურისტი იცავდა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ გაიზიარა ჩვენი ორგანიზაციის იურისტის პოზიცია, სიტყვიერი შეურაცხყოფა განიხილა ფსიქოლოგიური ძალადობის ერთ-ერთ ფორმად და გადაწყვეტილებაში განმარტა,…

გადაწყვეტილება საქმეზე PHR-ი ლილუ მიროტაძის წინააღმდეგ

3 მარტს საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭომ ორგანიზაციის “პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის” განცხადება განიხილა, რომელშიც PHR-ი უთითებდა, რომ “პრაიმ ტაიმის” ჟურნალისტმა ლილუ მიროტაძემ დისკრიმინაციის შემცველი და ბავშვისთვის საზიანო ინფორმაციის გავრცელებით პროფესიული ეთიკის პრინციპები დაარღვია. ქარტიის საბჭომ გაიზიარა ორგანიზაციის არგუმენტები და გადაწყვეტილებაში აღნიშნა, რომ ჟურნალისტმა დაარღვია ქარტიის მეშვიდე (დისკრიმინაცია) და მერვე (ბავშვის ინტერესების დაცვა) პრინციპები. ჟურნალისტურ პროდუქტში…