დისკუსია – „აუტიზმი და ბავშვთა უფლებები – რა უნდა ვიცოდეთ?“

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ილიაუნის სამართლის სკოლის ადამიანის უფლებათა მიმართულებამ გამართა დისკუსია „აუტიზმი და ბავშვთა უფლებები – რა უნდა ვიცოდეთ?“ დისკუსიაზე მომხსენებლად მიწვეული იყო არასამთავრობო ორგანიზაციის „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ აღმასრულებელი დირექტორი – ანა არგანაშვილი.

ანამ დისკუსიაზე ისაუბრა ბავშვის უფლებების სამართლებრივი გზით დაცვის შესახებ, მათ შორის,  ამ მიმართულებით ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის მნიშვნელობაზე. ასევე, განიხილა ორგანიზაციის ის საქმეები, რომლებიც სწორედ აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა უფლებების დაცვას ეხება.

1აუდიტორიას გაუზიარა PHR-ის პრაქტიკა და ძირითადი ტენდეციები, რაც ბავშვების დაცვის პროცესში გამოვლინდა. ანა არგანაშვილმა ღონისძიებაზე აღნიშნა, რომ ადამიანის უფლებები არის ინტერდისციპლინარული და სადაც იურისტებთან ერთად, მნიშვნელოვანი როლი აქვს  მშობლების აქტივიზმს, სოციალურ მუშაკებს, უნივერსიტეტების აკადემიურ სივრცეს, ფსიქოლოგებსა და სხვადასხვა მომიჯნავე დარგის ექსპერტებს. მან აღნიშნა, რომ მხოლოდ ერთიანი ძალისხმევითაა შესაძლებელი ბავშვების დაცვა.

დისკუსიისას აუდიტორიის წინაშე მოხსენებებით ასევე გამოვიდნენ:

თეონა ხუნაშვილი – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საჯარო სამართლისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი; ია იაშვილი – ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის აუტიზმის პროგრამის დამხმარე სპეციალისტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტის დოქტორანტი;

2345

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s