სამუშაო შეხვედრა თემაზე – მსხვერპლი ქალის სინდრომი სისხლის სამართალში

2017 წლის 30 ივნისს  დამოუკიდებელი  და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის  კოალიციის  უმცირესობათა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის ჯგუფში გაიმართა პრეზენტაცია თემაზე „მსხვერპლი ქალის სინდრომი სისხლის სამართალში (Battered Woman Syndrome)”.

unnamed

„მსხვერპლი ქალის სინდრომი“ წარმოადგენს ქალის სპეციფიკურ მდგომარეობას, რომლიც თავს იჩენს, მის მიმართ, პარტნიორი მამაკაცის მხრიდან, ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის განხორციელებისას, გახანგრძლივებული დროის მანძილზე. .   „მსხვერპლი ქალის სინდრომი“ არაერთ ქვეყანაში წარმაოდგენს პასუხისმგებლობის გამომრიცხავ ან შემამსუბუქებელ გარემოებას, თუმცა იგი უცხოა საქართველოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობისთვის.

შეხვედრაზე მიმოხილულ იქნა  საერთო და კონტინენტური სამართლის ქვეყნებში „მსხვერპლი ქალის სინდრომის“ გამოყენების სასამართლო პრაქტიკა და საკანონმდებლო ბაზა.  ასევე განხილულ იქნა საქართველოს საერთო სასამართლოების პრაქტიკა და ეროვნული კანონმდებლობა.  PHR-ის წარმომადგენლემა ჯგუფის მონაწილეებს გააცნო  საქართველოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში „მსხვერპლი ქალის სინდრომის“ დანერგვისთვის საჭირო საკანონმდებლო ცვლილებები და გზები.

 „უმცირესობათა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის ჯგუფი“ გეგმავს აღნიშნული საკითხის ფართომასშტაბიან კვლევას.

unnamed (1).jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s