საკრებულომ შშმ პირებისთვის პარკირების ახალი რეგულაცია მიიღო

თბილისის საკრებულომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის პარკირების ადგილების გამოსაყენებლად ახალი რეგულაცია მიიღო. არასამთავრობო ორგანიზაცია “პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის” (PHR) 2015 წლიდან აწარმოებდა საქმეს საკრებულოს წინააღმდეგ იმ რეგულაციების გაუქმების მოთხოვნით, რომელიც დისკრიმინაციულად ზღუდავდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიერ თბილისის ტერიტორიაზე სპეციალური პარკირების ადგილებით სარგებლობის უფლებას.  

ძველი რეგულაციით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს სპეციალური პარკირების ადგილების გამოყენების უფლება არ ჰქონდათ, თუ ავტომანქანა მათ საკუთრებაში არ იყო. 2016 წლის 20 დეკემბერს სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება და საკრებულოს დაევალა, პარკირების რეგულაციების გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა.  

“საკრებულომ 2016 წლის 27 დეკემბერს მიიღო სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების ახალი წესები, სადაც სრულად არის ასახული PHR-ის სტრატეგიული სამართალწარმოების ფარგლებში მოთხოვნილი ყველა კომპონენტი”, – წერია არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადებაში.

გაეცანით სტატიას ვრცლად: http://liberali.ge/news/view/28906/sakrebulom-shshm-pirebistvis-parkirebis-akhali-regulatsia-miigho

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s