ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი 946 ბავშვიდან ფსიქო-სოციალური დახმარება 10 ბავშვს გაეწია

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ბავშვებისთვის ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის გასაწევად საქართველოში სახელმწიფო ფონდი არსებობს. დახმარების გაწევას დაზარალებულებისთვის „ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდს“ კანონმდებლობა ავალდებულებს.

ბოლო სამი წლის განმავლობაში, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი 946 ბავშვია აღრიცხული. რეაბილიტაცია მათგან მხოლოდ ათ ბავშვს გაეწია. აღნიშნული მონაცემები ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების შესახებ გაეროში წარდგენილ სახელმწიფო ანგარიშშია მოყვანილი.

არასამთავრობო ორგანიზაციამ „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ ამ მონაცემებზე დაყრდნობით ინფოგრაფიკა მოამზადა.

იხილეთ სტატია მოცემულ ბმულზე: http://edukids.ge/ambebi/odjaxshi-dzaladobis-msxverpli-946-bavshvidan-fsiqo-socialuri-daxmareba-at-bavshvs-gaewia.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s