ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში შშმ პირთა გადაყვანის გაზრდილი მაჩვენებელი ➤ ინფოგრაფიკა

ინფოგრაფიკა ასახავს მარტყოფის პანსიონატიდან ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში შშმ პირთა გადაყვანის გაზრდილ მაჩვენებელს და წარმოაჩენს გამომწვევ მიზეზებს.


ssaboloo

ინფოგრაფიკა ემყარება “ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის” მონაცემებსა და სახალხო დამცველის ანგარიშსს “შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობა სახელმწიფო ზრუნვის დაწესებულებებში”.

Advertisements

One thought on “ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში შშმ პირთა გადაყვანის გაზრდილი მაჩვენებელი ➤ ინფოგრაფიკა

  1. rac sheexeba sakitxs, nebakoflobiti iko tu ara fsiqiatriuli daxmareba beneficiaristvis- darcmunebuli var,beneficiarebic itkodnen da gardabnis sdb-c daadasturebda, rom 2016 clis 20 shemtxvevidan umravlesoba tu ara, didi nacili ( stacionarshi motavsebis ) beneficiarebis dajinebuli motxovnit ganxorcielda. arc gadamocmeba carmoadgenda sirtules.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s